Mūsu uzņēmums pēta dažādas esošās augu valsts ekstraktu iegūšanas tehnoloģijas, kā arī meklē jaunus tehniskus risinājumu fizikāli-ķimisko procesu pilnveidošanai. Sadarbojoties ar pieredzējušiem partneriem – universitātēm un zinātniskiem institūtiem – “Silv EXPO” mērķtiecīgi iegūst dažādu augu un ogu ekstraktus, ko pielieto inovatīvu veselības produktu sagatavošanā.

Augu materiāla ekstrakcijas un frakcionēšanas tehnoloģiju shēma:

img

Mūsu pēdējo gadu pētījumi visvairāk ir virzīti tieši uz skujkoku zaleņa biomasas bioloģiski aktīvo vielu izpēti. Šis ir ļoti perspektīvs pētniecības virziens, jo dažādu koku zalenis satur tūkstošiem aktīvo, kā arī vēl neapzinātu dabas vielu ar potenciālu pielietojumu dažādu slimību profilaksē un ārstēšanā.

“Silv EXPO” 2013. – 2015. g realizēto projektu “Egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes un iedarbības izpēte uz mevalonskābes vielmaiņu un doliholu veidošanu” un “Egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās darbības pētījumi slimību patoloģiju modeļos” ietvaros veicām gan in vitro izpēti uz cilvēku aknu šūnu līniju HepG2, gan in vivo eksperimentus uz Wistar žurku līniju.

Arī nākotnē plānojam turpināt aktīvo vielu un produktu formulējumu izpēti dažādos eksperimentālajos modeļos. Mēs atbalstam pasaules un ES valstu virzību uz dzīvnieku eksperimentu aizstāšanu ar analītiskajām testu metodēm, piem., 3D audu rekonstrukciju.

imgimg

Nutrigenomika ir zinātnes virziens, kas pēta uztura un pārtikas sastāvdaļu ietekmi uz gēnu ekspresiju. Tas nozīmē, ka nutrigenomikas pētniecība ir mērķēta uz molekulāra līmeņa mijiedarbībām starp uzturvielām un citām diētas bioaktīvām vielām ar genomu. Nutrigenomikas tehnoloģijas var tikt savienotas ar genoma sekvences datu bāzēm, indivīdu ģenētisko variabilitāti un uzņēmību pret slimībām. Ar šīm zināšanām mēs potenciāli varam izskaidrot uzturvielu ietekmi uz hipertensijas, vēža, sirds un asinsvadu, kā arī citu dzīvībai bīstamu slimību attīstību.

Kaut gan uz šo brīdi vēl ne tik plaši izvērtēta, cilvēka uztura barības vielām ir nozīmīga loma gēnu ekspresiju regulācijā. Atbildes reakcija uz barības vielu uzņemšanu, šķiet, daudzos gadījumos ir specifiska katram genotipam un dažādu uzturvielu trūkuma rezultātā novērojamas atšķirīgas gēnu ekspresijas attiecīgi genotipam.

Cieši sadarbojoties ar mūsu Šveices partneriem “Actigenomics” “Silv EXPO” ir uzsācis uz nutrigenomikas pētījumiem balstītu - inovatīvu produktu ieviešanu Baltijas tirgū.