Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” saskaņā ar Silv EXPO SIA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 21.07.2016. noslēgto līgumu Nr.SKV-L-2016/609 par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

liaaliaaeraf

Projekts īstenots starp 2011. gada 4. janvārī valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un biedrības „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju” noslēgtā Līguma Nr. L-APA-10-0028 par projektu "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana" ietvaros (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/015).

erafliaa

Projekts īstenots starp 2012. gada 12.septembrī valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un biedrības „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” noslēgtā Līguma Nr. L-KAP-12-005 par projektu "Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski – tehnoloģiskās infrastruktūras metodi" ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/009).

Projekta mērķis ir ar uzņēmumu tiešu dalību savu nodarbināto kvalifikācijas celšanai nozarei svarīgās jomās, izveidot uz zināšanām un pieredzi balstītu cilvēkresursu bāzi Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādejādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir LAĶĪFA

erafliaa
liaaliaa

Projekts īstenots starp valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un biedrības „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” noslēgtā Līguma par projektu Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/62/048.

erafliaa
liaaliaa

SIA “Silv EXPO” ar individuālo stendu piedalījies izstādē “Vitafoods Asia 2019”, Singapūrā. Tā ir farmācijas nozarei stratēģiski svarīga izstāde, jo izstādes apmeklētāji ir profesionālā auditorija no visām Āzijas un Okeānijas valstīm.

Projekts īstenots sadarbībā ar EXPO SIA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 21.07.2016. noslēgto līgumu Nr.SKV-L-2016/609 par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

liaa
liaa